Atomium Active Diesel Plus (2x) + (zdarma) Atomium MGSB 100

Atomium Active Diesel Plus (2x) + (zdarma) Atomium MGSB 100

1 622 Kč
včetně 21 % DPH

Atomium Active Diesel Plus (2x) + (zdarma) Atomium MGSB 100 (Sloučenina je pro starší dieselové motory osobních a lehkých nákladních vozidel s kilometráží nad 50 000 km (např. 100 000 km). Životnost třetího výrobku je do listopadu 2020.)... Více informací

Kód zboží: 8594181250559  

Sdílet:  

ÚČINKY POUŽITÍ

V 1. fázi čistí třecí plochy od laků a usazenin, včetně dekarbonizace dráhy pístních kroužků
Zvyšuje a stabilizuje kompresi ve válcích spalovacího motoru (zformováním nové vrstvičky a utěsněním vůlí u třecích součástí)
Obnovuje správný tlak oleje v mazací soustavě motoru
Snižuje spotřebu oleje
Prodlužuje životnost motoru 1,5 – 2 krát (díky snížení intenzity opotřebení)
Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování, omezení úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát)
Snižuje spotřebu oleje v motoru až 3 krát (zvýšením plynotěsnosti drážek pro pístní kroužky)
Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání a během studených startů
Značně usnadňuje startování při nízkých teplotách
Nezhoršuje provozní parametry pryžových součástí
Snižuje spotřebu paliva u spalovacího motoru do 8 – 10 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování)
Snižuje hluk a vibrace u dieselového motoru o 5 – 10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího "polštáře" a optimalizaci vůlí)
Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování)
Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje nebo naprosté ztrátě (tlaku) oleje
Obnovuje správnou funkci hydraulických zdvihátek ventilů

ZPŮSOB POUŽITÍ
1. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diesel Plus do motorového oleje plnicím hrdlem oleje (výpočet dávky viz graf), doporučujeme 500 - 1000 km před výměnou oleje. S vozidlem pak jezděte až do výměny oleje (cca 500 - 1000 km). V případě značného znečištění oleje (lze rozpoznat podle barvy oleje na měrce nebo podle olejových skvrn na filtračním papíru) ihned začněte s druhou fází ošetření.
Doporučení (po 1. fázi): Vyměňte olej. Vyměňte olejový a vzduchový filtr.
2. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diesel Plus do nového motorového oleje (viz graf) a s vozidlem jezděte v běžném režimu až do příští výměny oleje.
3. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diesel Plus do nového motorového oleje (viz graf) a s vozidlem jezděte v běžném režimu až do příští výměny oleje.
Důležité:

Před použitím nádobu s aditivem Atomium Active Diesel Plus důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky minerálu)
Aditivum Atomium Active Diesel Plus nalijte do zahřátého motoru standardním plnicím hrdlem oleje
Po aplikaci aditiva Atomium Active Diesel Plus nechte motor běžet 5 minut na volnoběh a poté s vozidlem jezděte nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz)
Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů
Aditivum Atomium Active Diesel Plus je kompatibilní se všemi typy motorových olejů na trhu a nepůsobí na strukturu oleje
V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany motoru doporučujeme po ošetření přípravkem Atomium Active Diesel Plus a ujetí 30 000 až 40 000 km aplikovat aditivum Atomium Active Regular
Po ujetí 100 000 km doporučujeme ošetření zopakovat
U přeplňovaných motorů se doporučuje zopakovat ošetření už po ujetí 50 000 až 55 000 km
V zájmu maximální ochrany doporučujeme provést ošetření dalších součástí vozidla, tj. převodovky, hydraulického posilovače řízení atd.

VLASTNOSTI
Fáze ošetření


Objem náplně v olejové vaně
2 až 7 l


7 až 10 l
1. fáze


1 nádoba


2 nádoby
2. fáze


1 nádoba


2 nádoby
3. fáze


1 nádoba


2 nádoby
Schéma ošetření po fázích


1 + 1 + 1


2 + 2 + 2
 
Bezpečnostní opatření: Při správném použití a aplikaci není výrobek škodlivý.
První pomoc:

V případě zasažení pokožky opláchněte substanci teplou vodou a poté znovu umyjte mýdlem
V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc
V případě požití dovnitř vyhledejte lékařskou pomoc

NájezdyNájezd nad 50 000 km
Druh motoruNaftové motory
PřevodovkaPro mechanické převodovky

Mohlo by se vám také líbit