Atomium Active Gasoline New

Atomium Active Gasoline New

800 Kč
včetně 21 % DPH

Atomium Active Gasoline New (Zaměřuje se na nová auta s kilometráži do 50 000 km, platí i pro stavy po generální opravě. Určený do benzínových, CNG a LPG plynových motorů osobních a lehkých nákladních vozidel, včetně upravených válců metodou ALUSIL a NIKASIL )... Více informací

Kód zboží: 8594181250023  

Sdílet:  

ÚČINKY POUŽITÍ

Zlepšuje proces ohlazování ploch v motoru, včetně stavu po generální opravě (díky adaptivním schopnostem maziva, jehož cílem je optimalizovat tření sousedních dílů)
Prodlužuje životnost motoru 1,5 – 2 krát (díky snížení intenzity opotřebení)
Zvyšuje účinný výkon motoru (v důsledku zlepšení průběhu spalování, omezení úniku spalin do karteru a snížení třecích ztrát)
Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání a během studených startů
Značně usnadňuje startování při nízkých teplotách
Nezhoršuje provozní parametry pryžových součástí
Snižuje spotřebu paliva u spalovacího motoru do 6 – 8 % (v důsledku obnovy správné komprese a zlepšení průběhu spalování)
Snižuje hluk a vibrace o 5–10 dB (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí)
Snižuje emise CO/CH ve výfukových plynech až o 50 % (v důsledku zlepšení průběhu spalování)
Snižuje spotřebu oleje
Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku oleje nebo naprosté ztrátě (tlaku) oleje

ZPŮSOB POUŽITÍ
1. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Gasoline New do stávajícího motorového oleje plnicím hrdlem oleje (výpočet dávky viz graf), s vozidlem pak jezděte až do příští pravidelné výměny oleje (nejméně však 1000 km). V případě značného znečištění oleje (lze rozpoznat podle barvy oleje na měrce nebo podle olejových skvrn na filtračním papíru) ihned začněte s druhou fází ošetření.
Doporučení (po 1. fázi): Vyměňte motorový olej. Vyměňte olejový a vzduchový filtr.
2. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Gasoline New do nového motorového oleje (viz graf) a s vozidlem jezděte v běžném režimu až do příští výměny oleje.
Důležité:

Před použitím nádobu s aditivem Atomium Active Gasoline New důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky)
Aditivum Atomium Active Gasoline New nalijte do zahřátého motoru standardním plnicím hrdlem oleje
Po použití aditiva Atomium Active Gasoline New nechte motor běžet 5 minut na volnoběh a poté s vozidlem jezděte nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz)
Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů
Aditivum Atomium Active Gasoline New je kompatibilní se všemi typy motorových olejů a nemění jejich vlastnosti
V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany motoru doporučujeme po ošetření řadou Atomium Active a ujetí 30 000 až 40 000 km aplikovat aditivum Atomium Active Regular
Po ujetí 100 000 km doporučujeme zopakovat ošetření aditivem Atomium Active Gasoline Plus
U přeplňovaných motorů se doporučuje zopakovat ošetření už po ujetí 50 000 až 55 000 km.
V zájmu maximální ochrany doporučujeme provést ošetření dalších součástí vozidla, tj. převodovky, hydraulického posilovače řízení apod.

VLASTNOSTIFáze ošetření

Objem náplně v olejové vaně
2 až 5 l


5 až 10 l
1. fáze


1 nádoba


2 nádoby
2. fáze


1 nádoba


2 nádoby
Schéma ošetření po fázích


1 + 1


2 + 2
 
Bezpečnostní opatření: Při správném použití a aplikaci není výrobek škodlivý
První pomoc:

V případě zasažení pokožky opláchněte substanci teplou vodou a poté znovu umyjte mýdlem
V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc
V případě požití dovnitř vyhledejte lékařskou pomoc

NájezdyNájezd do 50 000 km
Druh olejeDo Motorového oleje

Mohlo by se vám také líbit