Atomium Active Gasoline + (zdarma) Atomium Active Gasoline Plus

Atomium Active Gasoline + (zdarma) Atomium Active Gasoline Plus

811 Kč
včetně 21 % DPH

Atomium Active Diesel New + (zdarma) Atomium Active Diesel new (Vyvinutá pro nová auta s dieselovým motorem s kilometráži do 50 000 km, i pro stavy po generální opravě)... Více informací


Sdílet:  

ÚČINKY POUŽITÍ

Zmírňuje proces brousení ploch v motoru, včetně stavu po generální opravě (tj. adaptivní schopnosti maziva vázat na „polštář“ molekuly oleje, které optimalizují tření sousedících dílů)
Zajišťuje maximální ochranu motoru v extrémních provozních podmínkách, při přetěžování nebo přehřívání
Značně usnadňuje startování při nízkých teplotách během studených startů (tj. adaptivní schopnosti maziva vázat na „polštář“ molekuly oleje, které optimalizují tření sousedících dílů)
Zvyšuje účinný výkon motoru z důvodu zlepšení průběhu spalování, omezení úniku pohonných hmot do karteru a snížení třecích ztrát
Omezuje ztrátu spotřeby paliva u spalovacích motoru do 6 až 8 % (z důvodů obnovy správné komprese a zlepšení procesu spalování)
Zajišťuje omezení ztráty oleje při opotřebení motoru užíváním
Výrazně omezuje hlučnost dieselového motoru, snižuje hluk a vibrace o 5 až 10 dB (tj. zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí)
Udržuje správnou funkci hydraulických komponentů zdvihátek
Nezhoršuje provozní parametry pryžových součástí
Snižuje emise CO(oxid uhelnatý) / CH (benzen) ve výfukových plynech až o 50 % z důvodu zlepšení procesu spalování
Prodlužuje životnost motoru o 1,5 až 2 krát (tj. snížení intenzity opotřebení, z důvodu zmírnění třecích sil)
Umožňuje jízdu na krátkou vzdálenost při nedostatku nebo naprosté ztrátě oleje (tlaku)

ZPŮSOB POUŽITÍ
1. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diesel New do stávajícího motorového oleje plnicím hrdlem oleje (výpočet dávky viz graf), s vozidlem pak jezděte až do příští pravidelné výměny oleje (nejvíce však 1000 km). V případě značného znečištění oleje (lze rozpoznat podle barvy oleje na měrce nebo podle olejových skvrn na filtračním papíru) ihned začněte s druhou fází ošetření.
Doporučení (po 1. fázi): Vyměňte motorový olej. Vyměňte olejový a vzduchový filtr.
2. fáze: Přidejte mazivo Atomium Active Diese New do nového motorového oleje (viz graf) a s vozidlem jezděte v běžném režimu až do příští výměny oleje.
Důležité:

Před použitím nádobu s aditivem Atomium Active Diesel New důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složku - minerál)
Aditivum Atomium Active Diesel New nalijte do zahřátého motoru standardním plnicím hrdlem oleje
Po použití aditiva Atomium Active Diesel New nechte motor běžet 5 minut na volnoběh a poté s vozidlem jezděte nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz)
Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů
Aditivum Atomium Active Diesel New je kompatibilní se všemi typy motorových olejů na trhu a nepůsobí na strukturu oleje
V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany motoru doporučujeme po ošetření řadou Atomium Active Diesel New a ujetí 30 000 až 40 000 km aplikovat aditivum «Atomium Active Regular»
Po ujetí 100 000 km doporučujeme zopakovat ošetření aditivem «Atomium Active Diesel Plus»
U přeplňovaných motorů se doporučuje zopakovat ošetření už po ujetí 50 000 až 55 000 km
V zájmu maximální ochrany doporučujeme provést ošetření dalších součástí vozidla, tj. převodovky, hydraulického posilovače řízení apod.

VLASTNOSTIFáze ošetření

Objem náplně v olejové vaně
2 až 7 l


7 až 10 l
1. fáze


1 nádoba


2 nádoby
2. fáze


1 nádoba


2 nádoby
Schéma ošetření po fázích


1 + 1


2 + 2
 
Bezpečnostní opatření: Při správném použití a aplikaci není výrobek škodlivý.
První pomoc:

V případě zasažení pokožky opláchněte substanci teplou vodou a poté znovu umyjte mýdlem
V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc
V případě požití dovnitř vyhledejte lékařskou pomoc

NájezdyNájezd do 50 000 km
Druh motoruNaftové motory

Mohlo by se vám také líbit