Atomium HPS 60

Atomium HPS 60

578 Kč
včetně 21 % DPH

Atomium HPS 60 (Mazivo pro hydraulický posilovač řízení s výjimkou vozidel vytvořených po roce 2000 )... Více informací

Kód zboží: 8594181250085  

Sdílet:  

VLASTNOSTI
Mazivo Atomium HPS 60 je určeno k ošetření hydraulických posilovačů řízení všech druhů vozidel s náplní Dexron ATF (červený olej).
Bezpečnostní opatření: Při správném použití není škodlivý.
První pomoc:

V případě zasažení pokožky opláchněte látku teplou vodou a poté ještě znovu umyjte mýdlem.
V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody.
V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

ZPŮSOB POUŽITÍ
1. fáze: Přidejte mazivo Atomium HPS 60 do stávajícího oleje hydraulického posilovače řízení v poměru 30 ml maziva na 1 l hydraulické kapaliny. Po použití přípravku Atomium HPS nastartujte motor a 15–20x otočte volantem (nadoraz střídavě doleva a doprava), s vozidlem pak jezděte v běžném režimu nejméně 20 minut.
Provozujte až do příští pravidelné výměny hydraulické kapaliny (1200 až 2000 km).
Doporučení: Vyměňte hydraulickou kapalinu a filtr (je-li přítomen).
2. fáze: Přidejte mazivo Atomium HPS 60 do stávajícího oleje hydraulického posilovače řízení, s vozidlem pak jezděte v běžném režimu nejméně 20 minut.
Důležité poznámky:

Před použitím nádobu s mazivem Atomium HPS důkladně protřepejte, dokud se nerozpustí všechny přirozené úsady (jedná se o aktivní složky).
Mazivo Atomium HPS nalijte do systému hydraulického posilovače řízení standardním plnicím hrdlem.
Po použití přípravku Atomium HPS nastartujte motor a 15–20x otočte volantem (nadoraz střídavě doleva a doprava), s vozidlem pak jezděte nejméně 20 minut v jakémkoli režimu (běžný provoz).
Doporučujeme provést ošetření hydraulického posilovače řízení aditivem Atomium současně s ošetřením motoru a převodovky nebo těsně po sobě.
Mazivo se nedoporučuje používat v případě mechanicky zablokovaných dílů a mechanismů.
Mazivo Atomium HPS je kompatibilní se všemi typy hydraulické kapaliny ATF – syntetickými kapalinami pro automatické převodovky (červený olej) a nemění jejich vlastnosti.
V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany doporučujeme zopakovat ošetření při každé výměně oleje.

ÚČINKY POUŽITÍ

Zlepšuje proces ohlazování ploch v systému hydraulického posilovače řízení, včetně stavu po generální opravě (díky adaptivním schopnostem maziva, jehož cílem je optimalizovat tření sousedních dílů);
Prodlužuje životnost hydraulického posilovače řízení 1,5–2krát (díky snížení intenzity opotřebení);
Zajišťuje maximální ochranu hydraulického posilovače řízení proti opotřebení při maximálním zatížení a vysokých okolních teplotách;
Nezhoršuje provozní parametry pryžových součástí;
Snižuje hluk a vibrace (díky zformování silného a odolného mazacího „polštáře“ a optimalizaci vůlí);
Obnovuje optimální vůle v ložiskách a ozubených převodech.

Mohlo by se vám také líbit